TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Tolu Lojistik, ADR sertifikalı tankerleri ile dünyanın önde gelen akaryakıt firmalarını Türkiye genelindeki bayilerine sağlık, emniyet, çevre standartlarına uygun olarak akaryakıt taşınması gerçekleştirmektedir. Akaryakıt taşımacılığı operasyonlarında ADR standartlarını tam uygun olarak sağlayan Tolu, operatörlerin de beş yıllık iş deneyimi şartı aramakta ve operatörlerinin sağlık taraması, psikoteknik testlerden geçirdikten sonra katmaktadır.

Tolu Lojistik’in akaryakıt taşıma operatörleri, operasyona dahil edilmeden önce, yetkili eğitim firmaları tarafından ADR, ilk yardım, sağlık, emniyet, çevre, yorgunlukla mücadele, yangın, defansif sürüş teknikleri, dolum-boşaltım, anti-skid ve rollover eğitimleri almaktadır.

Günümüzde Kara yolu demiryolu, deniz yolu ve boru hatları ile taşınan ve tehlikeli olma özelliği taşıyan tehlikeli maddelerin ülkemizde, ülkelerarası ticari bir öneme sahiptir.
Çok tehlikeli olan bu maddeler tehlike özellikleri itibariyle insan sağlığına ve çevreye zararlı olduklarından bu maddelerin çok düşük miktarlarının çevreye yayılması bile ciddi boyutlarda sorunlara neden olabiliyor.
Aynı zamanda, dünyada gelişmekte olan endüstriyel üretimle birlikte ham madde taşımacılığı da ülkemizde ve ülkeler arası taşımacılıkta artış göstermektedir. Özellikle Metropol şehirlerde ve endüstri alanlarında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümü veya imha edilmesi, depolanmaları, taşınmaları da tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik mevzuat Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız bünyesinde Tehlikeli Madde Kombine taşımacılık Genel Müdürlüğünce düzenlenip yayınlanmaktadır.
Ulaştırma Bakanlığı Tehlikelere karşı önlem alabilmek için kanun koyucu birçok yönetmelik çıkartmıştır.

Taşımaya taraf olanları, Umumu, genel düzeni, Çevreyi (hayvanlar, bitkiler, su havzaları, toprak) korumak zorundadır.
Amaç tüm bu şartlar altında, tehlikeli maddeler güvenli ve uygun olarak ekonomik şartlar içerisinde taşınmasını sağlamaktır.

Tehlikeli maddeler diğer tehlikeli maddelerle yada farklı maddelerle, tehlike oluşturacak tepkimelere girebilirler. Bu yüzden beraber paketlemelerde ve taşımalarda yasaklar vardır.
Bazı maddeler taşımacılıktan tamamen çıkarılmıştır.
Atık da tehlikeli madde olabilir. Tehlike (Risk) için farklı koşullar vardır.

Yanıcılık, Patlayıcılık,Yanma ve ateş, Alev alma noktası ,Buharlaşma, Kaynama,Buharlaşmanın davranışı Kendiliğinden tutuşma,Statik yükleme ,Sürtünme,Çarpma ,Hacim değişikliği(Genleşme ve Büzülme) ,Akıcılık özelliği, Karışım, Toksitlenme, Asit etkisi , Çevreye uyumu ,dondurma gibi riskler ortaya çıkar.
Yapılan bu düzenlemeler ADR bünyesinde Tehlikeli maddeleri, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını hedefleyen bu düzenlemeler taşıma sürecinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin Ülkemizde ve uluslar arası sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirliyor.

© 2017 Tolu Akar. Yap. İnş. Nak. Petrol Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır